Omslagontwerp en foto Mariet Lems

Omslagontwerp en foto Mariet Lems

Wat we achterlieten / What we left behind

De vijf dichters in deze tweetalige bundel - Edith de Gilde, Frida Domacassé, Mariet Lems, Wim Hartog en Wout Joling - zijn allen lid van de werkgroep  Divers (met de klemtoon op de tweede lettergreep). De groep vierde in 2017 zijn 20-jarig bestaan. Om de zes weken komen de vijf bij elkaar met een nieuw gedicht dat ze - volgens een in de loop van de jaren opgebouwd systeem -  kritisch bespreken. De grondslag van deze bundel wordt gevormd door de foto's die Mariet Lems sinds jaar en dag in Ierland maakt. De dichters waren geheel vrij in hun interpretatie van de foto's. Soms bleven ze dicht bij de afbeelding, soms lieten ze hun fantasie werken en gingen er wat verder vandaan. Maar in alle diversiteit geldt voor elk van hen dat de foto’s (en Ierland) hen hebben geïnspireerd. Zij schreven hun gedichten in het Nederlands, Wim Tigges zorgde voor vertalingen in het Engels. Peter van de Kamp schreef een inleiding voor Ierse lezers, Ruud Hisgen deed dat voor lezers in Nederland. Op de pagina Gedichten staat het openingsgedicht 'Scheppers'.

De bundel is ten doop gehouden in de Haagse Kunstkring op 25 juni 2017. 

Twee recensenten over de bundel: 

"(V)oor wie van fraaie, milde en melancholieke poëzie houdt, gebaseerd op mooie foto’s, fraai vormgegeven, is dit boek een aanrader." Hans Franse in Meander

"Een van de opmerkelijkste gedichten is H2O van Edith de Gilde, dat ook in de vertaling sterk overkomt. (...) Het is te hopen dat (...) (het) vertaalwerk ook in Engeland en Ierland zal worden opgemerkt." Peter Verstegen voor NBD Biblion

Wat we achterlieten / What we left behind
De zwarte els, Den Haag
ISBN 978-90-804421-2-2
103 pagina's, 20 kleurenfoto's
€ 17,50 exclusief verzendkosten 
Informatie en bestellingen: de.zwarte.els@outlook.com